Diverse

Bra tips när du ska söka bygglov

Det är alltid att vara mycket noggrann när det är dags att söka bygglov. Det gör att du kan få snabbare besked. För bra hjälp med bygglov så väl som bygglovsritningar och vad det kostar, klicka här. Vi vill gärna dela med oss av ett gäng med bra tips på vad du bör tänka på då du ska söka bygglov.

Det du ska göra allra först, det är att kolla upp om det du vill göra/bygga är bygglovspliktigt eller om det är anmälningspliktigt eller om det kanske till och med är befriat från lov och anmälningsplikt.

Ta sedan redan på vad detaljplanen reglerar. Det så att du vet om det ens är möjligt att göra det du vill göra. Den finns att hitta hos din kommun.

Fler bra saker att tänka på

Om det nu är så att det är en bygglovspliktig åtgärd som du ska göra, då är det viktigt att du tar med alla de åtgärder du planerar att göra inom de fem åren som bygglovet gäller för. En annan viktig sak är att om du ska göra väsentliga förändringar i markhöjd, så måste du se till att ange höjden samt även rita marklinjerna du önskar ha.

Det kan vara bra att prata med dina grannar, om det är så att du vill bygga närmare tomtgränsen än vad som tillåts i detaljplanen.

Kolla noga upp om det är ett måste med en kontrollansvarig för ditt projekt eller inte. Det har oftast att göra med storleken på det du ska bygga.

För att veta exakt vad du ska lämna in tillsammans med din bygglovsansökan, kolla in din kommuns hemsida. Det för att veta vad för ritningar och handlingar du ska bifoga.

Om du har kompletta handlingar, så brukar det ta runt 10 veckor för kommunen att göra en bedömning. Saknas något? Då startar tidräkningen om med 10 nya veckor från att du kompletterat.

Skriv et svar