Diverse

Enkla sätt att arbeta miljövänligt

Att tänka på miljön inom svensk företagsverksamhet är inte längre något som är valfritt. Alla seriösa företag förväntas ha en miljöpolicy som täcker allt från pappershantering till utsläpp vid resor.

Men det som har växt fram under senare tid är att företag letar efter smarta sätt att införliva miljövänliga processer i sin vanliga verksamhet. Miljöarbetet blir på detta sätt inte något extra som man måste tänka på utan något som är en del av de arbete man redan gör. Fördelen med detta är att många av dessa lösningar inte bara är miljövänliga utan också kan spara på företagets tid och resurser.

Det papperslösa samhället

Det papperslösa samhället har länge framstått som en ouppnåelig utopi. Även om de flesta kontor haft som policy att begränsa mängden utskrifter och kopior går kopieringsmaskinen varm på de flesta arbetsplatser.

Men faktum är att det nu finns många teknologiska lösningar för hur man ska hantera dokument och informationssökning som gör det allt lättare att handskas med dokument utan att någonsin behöva skriva ut dem. Många pärmar samlar numera damm och öppnas sällan. ’

Genom att använda sig av avancerade tredjepartslösningar för hantering av information och dokument i en företagsmiljö kan man spar både pengar och miljö genom minskade utskrifter men också uppnå ökad produktivitet då personalen har stora möjligheter att söka och filtrera bland dokument för att snabbt hitta det man behöver och därmed får de tid över till an dra mer värdeskapande aktiviteter.

Se mer här för ett exempel på ett sådant system för dokumenthantering. För den som har en informationsintensiv verksamhet där flera olika medarbetare måste hantera dokument kan de system som hjälper dem att snabbt hitta de dokument de behöver snabbt betala för sig själv genom ökad produktivitet. Andra fördelar är att versionskontroll gör att man aldrig behöver oroa sig för att tappa arbete på grund av att man av misst6ag arbetar med en gammal version av ett dokument.

Andra strategier

Varje verksamhet ser olika ut och de stora miljöbesparingarna sker därför inom olika områden. Men varje företag kan snabbt hitta ett flertal liknande områden där små förändringar kan spara miljö och pengar på samma gång. Allt från att skippa pappersmuggar vid kaffeautomaten till att minska ned på dyra företagsresor genom att skaffa bättre system för videokonferenser är små förändringar som inte behöver ta fokus från ens kärnverksamhet utan snabbt kan implementeras.

Genom att ständigt leta efter sådana möjligheter i ens verksamhet märker man snabbt att miljöaspekten blir en del av alla beslut man tar och att det inte längre känns som något man behöver kompromissa för att uppnå.

Skriv et svar