Diverse

Gör bra underhåll av din grävmaskin

Om du har en grävmaskin så är det bra att du ser till att göra regelbundna underhållskontroller av den. Det för att den ska få en längre livslängd samt att det även ger en säkrare grävmaskin att arbeta med. Något som kan vara bra att göra varje morgon, det är att tömma vattenavskiljaren. För ofta är det så att över natten så bildas det kondens i motorn. Det på grund av temperatursänkningen som ofta blir. Om det inte töms ut så kan det leda till att vattnet kommer gå in i injektorerna. Där blir det till ånga som i sin tur leder till korrosion. En vanlig orsak till att en grävmaskin går sönder, det är just att man inte tömt vattenavskiljaren som man ska.

Kontrollera spårspänningen en gång i veckan

Det är även bra att en gång per vecka kontrollera spårspänningen. Denna ska alltid vara lite slak. Är spänningen för hård, så kan detta tryck leda till att det blir ett onödigt slitage. Det på både kedja och kedjehjul. Detta är något som kan ske om det är så att avståndet från bottenkedjan till ramen på underredet är felmätt.

Rör inte luftfiltret förrän lampan tänds i hytten

Luftfiltret är något du inte ska röra innan du får indikation på att det är dags. Att pilla med detta luftfilter kan nämligen göra att du får in rester, grus med mera i motorn som kan slita ut den. När en lampa på instrumentbrädan i hytten tänds så kan det vara dags att rengöra filtret eller byta ut det helt.

Använd rätt reservdelar och tillbehör

Det kan vara bra att satsa på rätt sorts reservdelar och tillbehör. Behöver du till exempel ett snabbfäste s40, eller en skopa, eller annat, så kan du med fördel välja att besöka Scanbolt A/S. I deras webbshop finns det just snabbfäste s40 samt andra fästen så väl som reservdelar och tilläggsutrustning.

Skriv et svar