Kläder

Skicka paket med begagnade kläder

Ett hushåll är i mångt och mycket en konsumtionsapparat. Vi konsumerar mat, energi, underhållning, kläder, kosmetik, resor, hygienartiklar och mycket annat. Som vi alla vet är en hel del av denna konsumtion mycket slösaktig.

Särskilt när det gäller mode är vi mycket duktiga på att köpa in men väsentligt mindre duktiga på att slita ut de kläder vi köper. Det är väldigt ofta som helt oanvända kläder blir liggande i garderoberna utan att de används överhuvudtaget.

Begagnade kläder kan återanvändas

Samtidigt som enorma mängder kläder ligger på hyllorna i hemmen utan att användas är det många personer både i Sverige och i andra länder som inte har pengar nog att köpa egna kläder. Det är med andra ord en mycket ojämlik situation när det gäller konsumtion i världen.

Denna ojämlikhet behöver dock inte bestå för alltid. Det går till exempel att skicka paket med kläder för återvinning. Återvinning av kläder idag är knappast en fråga om att det samlas in en massa lump utan fråga om att faktiskt använda plagg som ofta är helt eller nästa helt oanvända.

Tänk på detta när du skänker kläder

Det finns en hel del saker du bör tänka på när du skänker kläder:

  • Sortera dem efter typ av plagg när du paketerar kläderna
  • Se till att till exempel kostymer hänger ihop så att inte byxorna och jackan hamnar var för sig
  • Knyt ihop skor med skosnörena
  • Skänk inte bort använda strumpor och underkläder, hygien är viktigt

Sammanfattning – Skänka kläder

I ett konsumtionssamhälle uppstår det ofta ett väldigt stort svinn. Det slösas något helt otroligt mycket med resurser och mycket av det som köps in används inte på det sätt som det är tänkt. Det är i en situation som denna mycket fint att du kan skänka kläder till de som behöver dem bättre än du.

Skriv et svar